top of page

Servicevoorwaarden

 

Servicevoorwaarden: voor Maureen Kolhoff Art , eigenaar van www.maureenkolhoff.com

Laatst gewijzigd op: 13-12-2021

Algemene Voorwaarden voor www.maureenkolhoff.com
Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.maureenkolhoff.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Maureen Kolhoff Art . In deze algemene voorwaarden geeft Maureen Kolhoff Art aan onder welk voorbehoud zij de informatie op haar website aan u aanbied.

vrouw Typen

Intellectueel eigendom.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Maureen Kolhoff is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Maureen Kolhoff Art.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op deze website  en in de shop staan, geldt dat Maureen Kolhoff Art streeft naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Maureen Kolhoff Art te mogen claimen of te veronderstellen.

 Maureen Kolhoff Art streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan Maureen Kolhoff Art daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Maureen Kolhoff Art behoud zich  het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.  Maureen Kolhoff Art aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar Maureen Kolhoff Art via hyperlinks verwijst.

Wijzigingen:

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Maureen Kolhoff Art op deze pagina.

Deze Algemene Voorwaarden pagina is gemaakt op algemenevoorwaardenvoorbeeld.nl

Foto Wix-Collectie

bottom of page